SibKit voor gezonde Siberische Kittens

Bent u op zoek naar een siberisch kitten met zo min mogelijk inteelt? Let dan op het SibKit keurmerk.

Het SibKit-keurmerk is misschien wel het meest heldere en transparante keurmerk dat in Nederland bestaat.

Het staat voor een lage inteeltcoëfficiënt van minder dan 2,5% over tien generaties van een siberisch kitten in Pawpeds.

Fokkers mogen met dit keurmerk laten zien dat hun gefokte nest aan deze strenge maar terechte inteeltnorm voldoet.  

Controle is eenvoudig, omdat de ouderdieren geregistreerd moeten staan in de openbare stamboekdatabase van Pawpeds.

Het SibKit-keurmerk wordt verstrekt door de leden van het programma SibKit. 

Zij hebben geen winstoogmerk.

Het gebruik van het keurmerk door een cattery is gratis.